Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Teisės Aktai

Skundų priėmimo, nagrinėjimo tvarka patvirtinta VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje 

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas
1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1555
Aktuali redakcija nuo 2010-06-19

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
1996 m. gegužės 21 d. Nr. I-1343                                             
Aktuali redakcija nuo 2012-01-01

Dėl greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058)  
Aktuali redakcija nuo 2011-01-01

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo NR. V-1131 „Dėl greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1124 (Žin., 2011, Nr. 161-7659)  
Aktuali redakcija nuo 2012-01-01

Dėl privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas
Nr. V-428 (Žin., 2003, Nr. 71-3253)
Aktuali redakcija nuo 2004-01-01

Dėl greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos  pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1075 (Žin., 2010, Nr. 152-7756)
Aktuali redakcija nuo 2010-12-24

Dėl  greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-11-06 įsakymas Nr. V-895(Žin., 2007, Nr. 115-4713; 2010, Nr. 96-5002)
Aktuali redakcija nuo 2008-07-01;                
Pakeitimai
Aktuali redakcija nuo 2010-08-13

Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-05-20 įsakymas Nr. V-506 (Žin., 2011, Nr. 63-2996)
Aktuali redakcija nuo 2011-05-27
 


Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.