Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Vyriausioji gydytoja
Eugenija Kukaitienė,
VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties  vyriausioji gydytoja  
 

Medikės karjerą Eugenija Kukaitienė pradėjo 1970 m., kai baigusi Kauno medicinos instituto (dabar Sveikatos mokslų universitetas) gydomąjį fakultetą buvo paskirta dirbti Šiauliuose. Iš pradžių E. Kukaitienė dirbo Šiaulių medicinos mokykloje dėstytoja ir direktoriaus pavaduotoja moksleivių gamybinei praktikai bei gydytoja Respublikinės Šiaulių ligoninės Infekcinių ligų skyriuje.

1974 m. perėjusi dirbti į Šiaulių suaugusiųjų polikliniką gydytoja, o po trejų metų tapusi šios poliklinikos terapijos skyriaus vedėja, vadovavo šiam skyriui iki 1991 metų.

1997–1998 m. E. Kukaitienė dirbo Šiaulių miesto savivaldybės gydytoja.

Nuo 1991 m. E. Kukaitienė vadovauja Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stočiai.

Medikė aktyvi ir kitoje, su įstaigos vyriausiosios gydytojos pareigomis tiesiogiai nesusijusioje, veikloje: aktyviai dalyvauja įvairiose Šiaulių miesto savivaldybės darbo grupėse ir komisijose, įvairiuose tarptautiniuose ES projektuose.

E. Kukaitienė stažavosi Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Čekijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Latvijoje. Medikė yra Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos valdybos narė, Lietuvos skubiosios medicinos draugijos narė, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narė.

Aktyviai bendradarbiaudama su Sveikatos mokslų universiteto ekstremalios medicinos katedra, kartu rengė pranešimus apie greitosios medicinos pagalbos kvalifikacijos kėlimo praktinę naudą, apie fizines traumas patyrusių vaikų psichologines būkles, remiantis greitosios medicinos pagalbos praktika ir kt. Šiuos pranešimus pristatė 2007 m. Singapūre vykusioje 18-je šeimos gydytojų konferencijoje (WONCA) ir 2010 m. – 19-oje WONCA konferencijoje Meksikoje, Kankune. Pranešimų medžiaga išspausdinta šių konferencijų tezėse.

Gydytoja daug dėmesio skiria įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, įstaigos materialinės bazės stiprinimui, gyventojų sveikatos klausimais dažnai pasisako regiono bei šalies žiniasklaidoje.

2012 metais Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyr. gydytojai Eugenijai Kukaitienei suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas, medikė apdovanota Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu.  
 
 
 
 
 

Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 10 d.