Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Istorija
1937 m. Sanitarinė mašina „Moris“ Š-5 ir jos ekipažas: sanitaras ir vairuotojas
Dabartinė Šiaulių centro poliklinika, 1946 m. buvusi ligoninė. Vytauto g. 101
Vilniaus g. 243. Čia 1957 m. liepos mėnesį įsikūrė naujai organizuota Šiaulių miesto GMP stotis
Lengvoji sanitarinė mašina „ZIM“. 1957 m.
Geresnio praeinamumo sanitarinė mašina „PAZ“, vadinamoji „karieta”, 1957 m.
Šiaulių miesto greitosios medicinos pagalbos stotis 1958 m. buvo įsikūrusi šiame pastate Vilniaus g. 200.
Visureigė sanitarinė mašina „UAZ“. 1960 m.
Šiame pastate Vilniaus g. 229, anksčiau buvusiuose gimdymo namuose, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis įsikūrė 1961 m.
Lengvoji sanitarinė mašina „Volga“, gauta 1962 m.
1963 m. gauta pirmoji sanitarinė mašina „Latvija“, RAF.
Gydytojos B. Šukytė ir O. Ibenskaitė. 1970 m.
Vyr. Gydytojas H. Šimkevičius (centre) su grupe darbuotojų. 1971 m.
Medicinos felčeriai ir sanitarai poilsio valandėlę. 1973 m.
Dispečerė Z. Bačanskienė. 1973 m.
Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties iškvietimų skaičius. 1970–1975 metai.
Vyr. gydytojas H. Šimkevičius ir profsąjungos komiteto pirmininkė med. felčerė B. Vaitkutė įteikia darbo veterano medalį med. statistei V. Stasiulienei. 1980 m.
Po susirinkimo. 1980 m.
Vasaros turiada. 1981 m.
Sanitarė J. Adomaitienė ir med. felčerė Z. Bačanskienė. 1970 m.
1961 m. Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis persikėlė į pastatą Vilniaus g. 229 (buvusius Gimdymo namus). Dabar čia - Visuomenės sveikatos centras