Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Darbuotojų kvalifikacija

VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje dirba 146 darbuotojai:

  • 11 gydytojų;
  • 47 bendruomenės slaugytojas;
  • 22 bendruomenės slaugytojai-dispečeriai;
  • 11 slaugytojų padėjėjai;
  • 3 paramedikai-vairuotojai;
  • 39 vairuotojai;
  • 13 – kitas personalas.


Šiaulių miesto ir dalį Šiaulių rajono gyventojų aptarnauja 8 GMP budinčiosios brigados.

GMP darbuotojų kvalifikacijai kelti nuolat organizuojami įvairūs kursai, seminarai, paskaitos. Įstaigoje daugiau kaip dešimtmetį veikia mokymams skirta reanimacijos klasė.