Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Vizija

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti, Šiaulių  miesto savivaldybės įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais ir Įstaigos įstatais.

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Įstaigos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė.
Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

Vizija – sveikatos priežiūros įstaigos dirba vis didėjančios konkurencijos ir augančios sveikatos priežiūros kokybės salygomis, todėl mes siekiame:

  • tapti pažangia, XXI amžiaus Europos Sąjungos standartus atitinkančia įstaiga;
  • gerinti teikiamų sveikatos paslaugų kokybę ir efektyvumą;
  • tobulinti dirbančių medikų profesinę kvalifikaciją;
  • puoselėti personalo moralines normas;
  • užtikrinti pacientų privatumą;
  • skirti didesnį dėmesį medikų ir pacientų bendravimo kultūrai, užtikrinti klaidų prevenciją.


Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.