Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Misija

Misija – teikti savalaikę, kokybišką, patenkinančią pacientų lūkesčius būtinąją medicininę pagalbą nelaimingo atsitikimo ar ūmios ligos ištiktiems piliečiams, teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, pacientų poreikius ir interesus atitinkančias greitosios medicinos pagalbos paslaugas, naudojantis turimais resursais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovų reikalavimus, užtikrinant privačios paciento informacijos apsaugą, žmogišką pagarbą ir orumą.

Įstaigos veiklos tikslai – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, mirštamumą, kokybiškai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos veiklos uždaviniai – per kuo trumpesnį laiką organizuoti ir pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą sergantiems arba sužeistiems asmenims įvykio vietoje ir, esant indikacijai, skubiai juos nugabenti į stacionarią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ASPĮ) arba patarti kreiptis į ambulatorinę ASPĮ.
 Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.